Om oss

Vi på Innovative Event Management brinner för att utveckla dina kompetenser och ditt nätverk i eventbranschen. Det har vi gjort sedan 2009.

Innovative Event Management är Nordens största eventbranschkurs och är för dig som vill utveckla dina kompetenser och ditt nätverk i eventbranschen. Vi sätter ihop våra kurser så att de anpassas efter våra deltagares profiler och använder oss endast av yrkesverksamma som undervisare.

Innovative Event Management är utvecklat av kursföretaget B Group – talent development & consulting, som årligen anordnar mer än 60 olika kurser riktade till privatpersoner såväl som företag i både Sverige och Danmark. Vi har mer än 30 medarbetare och över 200 anknutna undervisare till våra kurser. B Group – talent development & consulting är ett av de ledande företagen i Norden inom kompetensutveckling inom kreativa branscher.

Filosofi & Inlärning

Ett starkt nätverk, praktiska erfarenheter och den senaste kunskapen står i fokus på Innovative Event Management.

Eventbranschen är känd för att vara en stängd bransch, där ett stort nätverk och ett starkt CV är avgörande för att skapa sig en karriär. Innovative Event Management startades därför med målet att förena den etablerade branschen med framtidens talanger. Därför är det uteslutande etablerade branschfolk som undervisar våra deltagare – helt enkelt för att säkerställa att nätverk utvidgas och att fokus sätts på de kompetenser som eventbranschen efterfrågar just nu. 

Vi antar ett begränsat antal deltagare på våra kurser för att skapa de bästa förutsättningarna för undervisningen. Vi sätter fokus på både de teoretiska och praktiska områden du bör ha kunskap om för att kunna åta dig den svenska eventbranschen.

Vi använder oss av inlärningstekniker, där teori och praktik kombineras i högsta möjliga utsträckning. Du kommer få möjligheten att arbeta lösningsorienterad med case inspirerat från verkligheten, som du sedan kan ta med dig vidare in i dina framtida projekt och arbetsliv. Våra undervisare kommer med den senaste kunskapen och teorin från branschen, som ger dig en unik och ingående inblick i eventbranschen.

Våra undervisare kommer från

eventbranschens största aktörer