fbpx

Om kursen

Brinner du för att utveckla idéer till spännande, unika events? Har du modet och viljan men saknar verktygen eller nätverket för att förverkliga dina idéer?

Under kursen Innovative Event Management ger vi dig användbar kunskap och unika verktyg, för att förbereda dig för en framtid i eventbranschen. Under kursen kommer du att undervisas av folk med stor erfarenhet, som dagligen arbetar i eventbranschen. Du kommer, under kursens gång, att använda din ny kunskap i relevanta case arbeten, så att du lär dig hur verktygen fungerar i praktiken.

När kursen är klar, har du en stor förståelse för de processer man går igenom när man utvecklar, planlägger och genomför ett event. Du kommer dessutom att förbättra dina kompetenser, öka dina job- och utbildningsmöjligheter samt utveckla ditt nätverka med andra likasinnade, som brinner för att skapa spännande events.

Ansökan stänger den 23 februari

Du får svar på din ansökan den 24 februari. Datum för kurstillfällena finner du nedan:

Stockholm – 2020

Kurslokal: Impact Hub, Jakobsbergsgatan 22, Stockholm.
18 apr (lektion 1+2, kl 10-16)
9 maj (lektion 3, kl 10-14)
23 maj (lektion 4, kl 10-14)
6 jun (lektion 5, kl 10-14)
13 jun (lektion 6, kl 10-14)
STUDIEAVGIFT

7450 kr

Du kan välja att delbetala upp till 4 gånger.
Första inbetalningen ska göras den 1 mars 2020

Lektioner

KICK-OFF & BRANSCHKUNSKAP

Under den första lektionen introduceras du för kursens upplägg samt möter de andra deltagarna för första gången. Vi tittar även närmre på eventbranschen som helhet, och ger dig en överblick över några av branschens största aktörer. Du kommer dessutom att arbeta på din förmåga att nätverka genom nätverksövningar samt genom att öva på att pitcha dig själv.

IDÉ- & KONCEPTUTVECKLING

Denna lektion introducerar dig för de relevanta redskapen du behöver för koncept- och idéutveckling, för att vidare kunna förbättra din arbetsprocess vid skapandet av event. Du kommer att bli presenterad för metoder som hjälper dig att, på ett kritiskt sätt, förhålla dig till dina egna ideér för att säkerställa dess relevansen: både ekonomiskt och kulturellt. Tillsammans med de andra deltagarna, kommer du att vara en del av en process där ni utvecklar era ideér till konkreta lösningar. Här kommer du att presenteras för redskap och metoder som är användbara för att utforma och presentera ett koncept för andra så konkret och enkelt som möjligt.

PROJEKTLEDNING I EVENTBRANSCHEN

I ett projektarbete, där flera partners är involverade, är det viktigt att upprätta en detaljerad plan för projektets utveckling, utförande samt genomförande. Under den här lektionen kommer du att lära dig mer om verktyg som förenklar projekthantering och som vidare kan användas för att utveckla samt genomföra event. Genom undervisning i ledarskap kommer du att på ett effektivt sätt lära dig hur du driver ett event.

AFFÄRSMODELLER & EKONOMI

Vid genomförandet av ett event är det viktigt att ha koll på ekonomin om konceptet ska kunna överleva. Under denna lektion kommer du presenteras för modeller och verktyg som kan hjälpa dig i mål med dina event-idéer. Lektionen kommer att gå in mer djupgående på hur du utvecklar och optimerar en affärsmodell som både är realistisk och lönsam.

FUNDRAISING & SPONSORER

Events kostar pengar och det är ofta något man inte har så mycket av till att börja med. Den här lektionen ger dig en inblick i hur du använder fundraising och sponsorer för att finansiera din idé. Du blir presenterad för viktiga redskap att använda dig av när du ansöker om sponsorskap samt bli introducerad för möjligheter inom fundraising. På så sätt kan du sätta ekonomiska mål för ditt event och försäkra dig om att det blir till verklighet.

MARKNADSFÖRING

Under denna lektion ligger fokus på hur du marknadsför ditt event utifrån relevanta kommunikationsmodeller. Du undervisas i betydelsen av god marknadsföring samt hur du på bästa sätt använder dig av modellerna i verkligheten genom att lära dig att utforma kommunikations- och marknadsföringsplaner. Under lektionen kommer vi även att gå in mer djupgående i målgruppssegmentering, positioner, branding, reklam etc. 

Vem är kursen för?

Innovative Event Management är för dig som brinner för en framtid inom eventbranschen och som vill ha insikt och kunskap om den, samt ett utvecklat nätverk. Kursen riktar sig till både nybörjare och mer erfarna deltagare.

Det här får du?

  • Möta etablerat och aktuellt branschfolk, som kan introducera dig till ett exklusivt och värdefullt nätverk.
  • Högklassig kunskap om eventbranschen och en inblick i hur denna kreativa bransch fungerar.
  • Möjlighet att samarbeta och möta andra kursare med samma mål och motivation som dig.
  • Lära sig redskap för ett framgångsrikt arbete inom eventbranschen.
  • Unik insikt inom områdena Idé-och Konceptutveckling, Projektledning, Affärsmodeller och Ekonomi, Fundraising och Sponsorer samt Marknadsföring.

Kursintyg & nätverk

Efter genomförd kurs mottager du ett kursbevis och får även tillgång till vår slutna nätverksgrupp för tidigare deltagare och branschfolk, där du kan hålla ditt nätverk aktivt.

Vanliga frågor

Hittar du inte svaret på din fråga eller vill ha mer information? Här hittar du svaren på de vanligaste frågorna om vår kurs.

Kursansvarig

My Björklund
kundservice@innovativeevent.se
Tel: 08 525 028 77