fbpx

Brinner du för att utveckla idéer till spännande och unika events? Har du modet och viljan men saknar verktygen eller nätverket för att förverkliga dina idéer?

På kursen Innovative Event Management ger vi dig användbar kunskap och unika verktyg, för att göra dig redo för en framtid i eventbranschen. Under kursen kommer du att undervisas av etablerade branschfolk som dagligen arbetar i eventbranschen. Du kommer under kursens gång att använda din nya kunskap i relevanta case-uppgifter, så att du även lär dig hur verktygen fungerar i praktiken.

När kursen är klar, har du införskaffat dig en stor förståelse för de processer som finns i utvecklingen, planläggningen och genomförandet av events. Du kommer dessutom att förbättra dina kompetenser, öka dina jobb- och utbildningsmöjligheter samt utvidga ditt nätverk med andra likasinnade, som brinner för att skapa spännande events.

Läs mer om de olika lektionerna nedan.

ANMÄL DIG SENAST DEN 27 JUNI

Uppstart sker i Augusti.
Kursen kan tas i antingen Stockholm eller Göteborg.

STOCKHOLM

Kurslokal:
Impact Hub, Jakobsbergsgatan 22, Stockholm

GÖTEBORG

Kurslokal:
Creative Loop, Haga Kyrkogata 28, Göteborg
Kursdatum:
28 augusti (lektion 1+2, 10-16)
11 september (lektion 3, 9-13)
25 september (lektion 4, 9-13)
03 oktober (lektion 5, 9-13)
10 oktober (lektion 6, 9-13)
Kursdatum:
28 augusti (lektion 1+2, 10-16)
11 september (lektion 3, 9-13)
25 september (lektion 4, 9-13)
03 oktober (lektion 5+6, 9-17)
PRIS

8250 kr

Du kan välja att delbetala beloppet på 5 månader.

Lektioner

KICK-OFF & BRANSCHKUNSKAP

Under den första lektionen introduceras du för kursens upplägg samt möter de andra deltagarna för första gången. Vi tittar även närmre på eventbranschen som helhet, och ger dig en överblick över några av branschens största aktörer. Du kommer dessutom att arbeta på din förmåga att nätverka genom nätverksövningar samt genom att öva på att pitcha dig själv.

IDÉ- & KONCEPTUTVECKLING

Denna lektion introducerar dig för de relevanta redskapen du behöver för koncept- och idéutveckling, för att vidare kunna förbättra din arbetsprocess vid skapandet av event. Du kommer att bli presenterad för metoder som hjälper dig att, på ett kritiskt sätt, förhålla dig till dina egna ideér för att säkerställa dess relevansen: både ekonomiskt och kulturellt. Tillsammans med de andra deltagarna, kommer du att vara en del av en process där ni utvecklar era ideér till konkreta lösningar. Här kommer du att presenteras för redskap och metoder som är användbara för att utforma och presentera ett koncept för andra så konkret och enkelt som möjligt.

PROJEKTLEDNING I EVENTBRANSCHEN

I ett projektarbete, där flera partners är involverade, är det viktigt att upprätta en detaljerad plan för projektets utveckling, utförande samt genomförande. Under den här lektionen kommer du att lära dig mer om verktyg som förenklar projekthantering och som vidare kan användas för att utveckla samt genomföra event. Genom undervisning i ledarskap kommer du att på ett effektivt sätt lära dig hur du driver ett event.

AFFÄRSMODELLER & EKONOMI

Vid genomförandet av ett event är det viktigt att ha koll på ekonomin om konceptet ska kunna överleva. Under denna lektion kommer du presenteras för modeller och verktyg som kan hjälpa dig i mål med dina event-idéer. Lektionen kommer att gå in mer djupgående på hur du utvecklar och optimerar en affärsmodell som både är realistisk och lönsam.

FUNDRAISING & SPONSORER

Events kostar pengar och det är ofta något man inte har så mycket av till att börja med. Den här lektionen ger dig en inblick i hur du använder fundraising och sponsorer för att finansiera din idé. Du blir presenterad för viktiga redskap att använda dig av när du ansöker om sponsorskap samt bli introducerad för möjligheter inom fundraising. På så sätt kan du sätta ekonomiska mål för ditt event och försäkra dig om att det blir till verklighet.

MARKNADSFÖRING

Under denna lektion ligger fokus på hur du marknadsför ditt event utifrån relevanta kommunikationsmodeller. Du undervisas i betydelsen av god marknadsföring samt hur du på bästa sätt använder dig av modellerna i verkligheten genom att lära dig att utforma kommunikations- och marknadsföringsplaner. Under lektionen kommer vi även att gå in mer djupgående i målgruppssegmentering, positioner, branding, reklam etc. 

Kursbevis & nätverk

Du får ett kursintyg vid avslutad kurs, som du kan använda tillsammans med ditt CV eller till framtida arbetsgivare. Du får även tillgång till vår nätverksgrupp för tidigare kursdeltagare, där du kan skapa och bibehålla ditt nätverk.

Vanliga frågor

Vem deltar?

På Innovative Event Management vill vi sätta ihop en grupp av motiverade deltagare. När vi utvärderar ansökningarna lägger vi därför stor vikt på att du har lusten och drivkraften till att engagera dig i vår undervisning. Det är inte ett krav att du har tidigare erfarenhet från branschen – vi hjälper dig på den nivån du befinner dig på just nu.

Behöver man ha någon tidigare erfarenhet från branschen?

Nej, du behöver inte ha någon erfarenhet från branschen innan du går kursen. Vi hjälper dig på den nivån som du befinner dig på.

Det säger våra deltagare

Har du frågor?

Fanny Isgren

kundservice@innovativeevent.se
Tel: 08 525 028 77