fbpx

Brinner du för att utveckla idéer till spännande och unika events? Har du modet och viljan men saknar verktygen eller nätverket för att förverkliga dina idéer?

På kursen Innovative Event Management ger vi dig användbar kunskap och unika verktyg, för att göra dig redo för en framtid i eventbranschen. Under kursen kommer du att undervisas av etablerade branschfolk som dagligen arbetar i eventbranschen. Du kommer under kursens gång att använda din nya kunskap i relevanta case-uppgifter, så att du även lär dig hur verktygen fungerar i praktiken.

När kursen är klar, har du införskaffat dig en stor förståelse för de processer som finns i utvecklingen, planläggningen och genomförandet av events. Du kommer dessutom att förbättra dina kompetenser, öka dina jobb- och utbildningsmöjligheter samt utvidga ditt nätverk med andra likasinnade, som brinner för att skapa spännande events.

Vem är kursen för?

För dig som är intresserad av att börja arbeta med events. Det är inte ett krav att du har tidigare erfarenhet från branschen – vi hjälper dig på den nivån du befinner dig på just nu. För kursen krävs goda kunskaper i svenska språket.

Skicka din ansökan senast 26 juni

Svar: Du får svar på din ansökning 27 juni

Stockholm

Kurslokal:
Impact Hub, Jakobsbergsgatan 22, Stockholm
Kursdatum:
27 augusti (lektion 1+2, 10-16)
10 september (lektion 3, 9-13)
24 september (lektion 4, 9-13)
8 oktober (lektion 5, 9-13)
22 oktober (lektion 6, 9-13)
KURSAVGIFT:

6950 kr

Delbetalning möjligt, 2 eller 5 månader.
Första betalningen ska in senaste 3 juli

Lektioner

KICK-OFF & BRANSCHKUNSKAP

Under den första lektionen introduceras du för kursens upplägg samt möter de andra deltagarna för första gången. Vi tittar även närmre på eventbranschen som helhet, och ger dig en överblick över några av branschens största aktörer. Du kommer dessutom att arbeta på din förmåga att nätverka genom nätverksövningar samt genom att öva på att pitcha dig själv.

IDÉ- & KONCEPTUTVECKLING

Denna lektion introducerar dig för de relevanta redskapen du behöver för koncept- och idéutveckling, för att vidare kunna förbättra din arbetsprocess vid skapandet av event. Du kommer att bli presenterad för metoder som hjälper dig att, på ett kritiskt sätt, förhålla dig till dina egna ideér för att säkerställa dess relevansen: både ekonomiskt och kulturellt. Tillsammans med de andra deltagarna, kommer du att vara en del av en process där ni utvecklar era ideér till konkreta lösningar. Här kommer du att presenteras för redskap och metoder som är användbara för att utforma och presentera ett koncept för andra så konkret och enkelt som möjligt.

PROJEKTLEDNING I EVENTBRANSCHEN

I ett projektarbete, där flera partners är involverade, är det viktigt att upprätta en detaljerad plan för projektets utveckling, utförande samt genomförande. Under den här lektionen kommer du att lära dig mer om verktyg som förenklar projekthantering och som vidare kan användas för att utveckla samt genomföra event. Genom undervisning i ledarskap kommer du att på ett effektivt sätt lära dig hur du driver ett event.

AFFÄRSMODELLER & EKONOMI

Vid genomförandet av ett event är det viktigt att ha koll på ekonomin om konceptet ska kunna överleva. Under denna lektion kommer du presenteras för modeller och verktyg som kan hjälpa dig i mål med dina event-idéer. Lektionen kommer att gå in mer djupgående på hur du utvecklar och optimerar en affärsmodell som både är realistisk och lönsam.

FUNDRAISING & SPONSORER

Events kostar pengar och det är ofta något man inte har så mycket av till att börja med. Den här lektionen ger dig en inblick i hur du använder fundraising och sponsorer för att finansiera din idé. Du blir presenterad för viktiga redskap att använda dig av när du ansöker om sponsorskap samt bli introducerad för möjligheter inom fundraising. På så sätt kan du sätta ekonomiska mål för ditt event och försäkra dig om att det blir till verklighet.

MARKNADSFÖRING

Under denna lektion ligger fokus på hur du marknadsför ditt event utifrån relevanta kommunikationsmodeller. Du undervisas i betydelsen av god marknadsföring samt hur du på bästa sätt använder dig av modellerna i verkligheten genom att lära dig att utforma kommunikations- och marknadsföringsplaner. Under lektionen kommer vi även att gå in mer djupgående i målgruppssegmentering, positioner, branding, reklam etc. 

Vem är kursen för?

Du ska ansöka om en plats på kursen Innovative Event Management om du brinner för att utforma och avhålla events samt är motiverad att ta första steget in i branschen. Under kursen möter du likasinnade, som även dom drömmer om att arbeta med events. Du utvidgar även ditt nätverk med erfarna aktörer från branschen, vars mål är att förse dig med den kunskap och de verktyg du behöver för att nå din dröm.

Kursbevis & nätverk

Du får ett kursintyg vid avslutad kurs, som du kan använda tillsammans med ditt CV eller till framtida arbetsgivare. Du får även tillgång till vår nätverksgrupp för tidigare kursdeltagare, där du kan skapa och bibehålla ditt nätverk.

Det säger våra deltagare

6 Föreläsningar

och 22 timmars intensiv kompetensutvecklande undervisning.

Undervisning

med erfarna aktörer direkt från branschen.

Nätverk och kursintyg

ett stärkt nätverk och kursbevis på dina kompetenser.

FAQ

Vem riktar sig kursen till?

Du ska ansöka om en plats på kursen Innovative Event Management om du brinner för att utforma och avhålla events samt är motiverad att ta första steget in i branschen. Under kursen möter du likasinnade, som även dom drömmer om att arbeta med events. Du utvidgar även ditt nätverk med erfarna aktörer från branschen, vars mål är att förse dig med den kunskap och de verktyg du behöver för att nå din dröm.

Är kursen CSN-berättigad?

Nej, kursen är inte CSN-berättigad, men vi erbjuder möjlighet till delbetalning av kursavgiften.

Behöver man ha någon tidigare erfarenhet av branschen?

Tidigare erfarenheter från branschen är inte ett krav innan kursen, utan vi hjälper dig på den nivån du befinner dig på.

Vad händer efter att jag skickat in min ansökan?

Efter att du har skickat in din ansökan till oss läser vi igenom den. Sen ger vi dig ett beslut dagen efter att ansökningsperioden löpt ut.

Hur betalar jag in kursavgiften?

Du kan betala online eller via faktura. När du blir antagen till kursen har du sju dagar på dig att betala in minst en femtedel av avgiften för att fortfarande vara anmäld till kursen. Vid samma tillfälle kan du betala in hela summan, men det
finns även möjlighet att delbetala avgiften.

Kan jag delbetala kursavgiften?

Ja, det finns möjlighet att delbetala kursens avgift uppdelat över två eller fem månader.

Har du frågor?

Linn Defruit

kundservice@innovativeevent.se
Tel: 08 525 028 77