EVENT MANAGEMENT MASTERCLASS

Med vår Event Management Masterclass-utbildning genomför du 5 intensiva lektioner, blir ansluten till vårt mentorship-program, möter eventbranschen genom företagsbesök samt mottar en Event Management Masterclass-certifiering. Läs mer om utbildningen nedan.

Kursen är uteslutande för tidigare eller nuvarande deltagare på vår grundkurs Innovative Event Management.

HÄR ÄR LEKTIONERNA DU

SKA FÖRBEREDA DIG INFÖR

EVENT MANAGEMENT & RISKANALYS

Denna lektion kommer ge dig en ingående insikt i processen att planera ett event på professionell nivå, samt ge dig konkreta verktyg till att styra och hantera krävande event. Vi tittar närmare på hur du skapar de bästa möjliga förutsättningarna för eventet. Bland annat hur du gör en riskanalys som säkrar att du har koll på viktiga aspekter och på så sätt minimerar riskerna som kan uppstå under tidens gång.

PRODUCT MANAGEMENT

Eventbranschen bygger på att skapa unika upplevelser för besökaren. Eventet som uppnår störst framgång är oftast de som sticker ut ur mängden och lyckas med att skapa en unik och uttrycksfull produkt. På lektionen “Product Management” tar vi produktutveckling till en helt ny nivå. Vi ser närmare på hur du skapar bästa möjliga förutsättningar för att nå framgång med din produkt. Utöver det lär du dig att skapa din egen product management-strategi. Du får användbara verktyg till att analysera kundbehov, kartlägga konkurrenter och utarbeta en marknadsanalys.

Online Event Marketing: Kampanjstrategier, Sociala Medier & Digital Medvetenhet

På denna lektion förbättras din digitala förståelse. Du kommer lära dig hur du skapar unik synlighet för din produkt online. Vi tittar på de senaste trenderna inom den digitala utvecklingen, och vilka strategier som kan ge dig framgång när det kommer till att marknadsföra ett event.
Vi går noggrant igenom de senaste redskapen och de snabbväxande teknikerna för sociala medier. Vi dyker också ned i redan befintliga case och ser på deras styrkor och utmaningar. Utöver det får du lära dig att utveckla en egen kampanjstrategi.

PR, Kommunikation & Storytelling

En bra historia är avgörande när du säljer en produkt. På denna lektion ser vi närmare på storytelling och hur detta har en avgörande betydelse i marknadsföringen för ditt event. Dessutom ser vi på ett antal essentiella kommunikationsmodeller och hur dessa kan användas i praktiken när du säljer och marknadsför ditt event. PR, Kommunikation & Storytelling ger dig sålunda verktygen till att hitta den riktigt bra historien, och organisera en kommunikationsstrategi.

Verksamhetsutveckling & Examination

På den sista lektionen “Verksamhetsutveckling & Examination” går vi igenom processen av hur det är att utveckla sin egen verksamhet. Hur skapar man ett konkurrenskraftigt och unikt koncept? En del av lektionen består även av en gruppeximination, där du, baserat på tidigare lektioner, kommer att testas dina förmågor och skapa din egen affärsidé i eventbranschen.

+ företagsbesök (tidigare: Universal Music, RedBull Music m.fl.)

+ mentorship-program

+ music business masterclass-certifiering

MENTORSHIP-PROGRAM

På Event Management Masterclass arbetar vi med dig och dina projekt. Med vårt mentorship-program mottar du personlig coachning från en mentor, där fokus ligger på din personliga utveckling.

RESERVERA DIN PLATS

Deadline för anmälan är 19 maj eller i mån av plats.

Datum: 17 august, 31 august, 14 september, 28 september, 12 oktober, 26 oktober

Tid: Kl. 10 – 15

Stad: Stockholm

Platser: 12 st.

VAD OCH NÄR SKA JAG BETALA?

Reserverar du din plats innan den 12 maj får du 5% rabatt på priserna nedan.

Pris med rabatt: 6.400 kr.

Du är igång med, eller har avslutat, grundkursen inom de senaste 6 mån.
Du betalar 400 kr när du reserverar platsen
Resterande belopp betalas under 6 månader fr.o.m 1 juni

Normalpris: 8.000 kr.

Du har avslutat grundkursen för mer än 6 månader sedan
Du betaler 400 kr. når du reserverer pladsen
Resterade belopp ska betalas under 6 månader fr.o.m. 1 juni

När du reserverar din plats betalar du 400 kr som bekräftelse på din reservation. Detta belopp dras från den samlade summan av vad du ska betala. Resterande belopp betalas under 6 månadsbetalningar fr.o.m. 1 juni.