Spelifiering av evenemang – så skapar du engagerande och roliga upplevelser.

Foto: Canva


Spelifiering har tagit världen med storm och är nu en avgörande strategi inom evenemangshantering. Denna innovativa metod använder spels inslag för att engagera deltagarna och skapa en rolig och dynamisk atmosfär vid evenemang. I detta blogginlägg kommer vi att utforska hur spelifieringstekniker kan förvandla dina evenemang och dela fallstudier som visar hur spels inslag kan förbättra evenemangsupplevelsen.


Vad är Spelifiering och varför är det viktigt?

Spelifiering handlar om att tillämpa principer från speldesign i icke-spelkontexter, såsom evenemang och marknadsföringskampanjer. Det innebär användning av tävling, belöningssystem och interaktivitet för att öka deltagarnas engagemang och motivation.

Varför är spelifiering viktigt inom evenemangshantering? Eftersom det ger dig möjlighet att:

Öka deltagarengagemanget: Spelifiering gör evenemang mer spännande och engagerande, vilket hjälper till att behålla deltagarnas uppmärksamhet och intresse.

Skapa samhörighet: Tävlingar och samarbetsövningar främjar teamwork och samhörighet bland deltagarna.

Samla in data: Genom spelinslag kan du samla värdefull data om deltagarnas beteende och preferenser, som kan användas för att förbättra framtida evenemang.

Sprida budskap: Spelifiering gör det lättare att sprida budskap och information genom att involvera deltagarna aktivt.

Nu ska vi titta på några konkreta sätt att implementera spelifiering på evenemang och hur det har haft en positiv inverkan på deltagarupplevelsen.

Fallstudie 1: The Amazing Race – ett teambuilding-evenemang

The Amazing Race är en välkänd tv-serie som har inspirerat många teambuilding-evenemang. Ett exempel på ett företag som använde spelifiering i sitt Amazing Race-evenemang är ABC Corporation.

Hur det fungerade:

ABC Corporation ville förbättra teamets samarbetsförmåga och stärka relationerna mellan sina anställda. De delade upp sin personal i team och skickade dem ut på en stadsspridd skattjakt inspirerad av The Amazing Race. Deltagarna var tvungna att lösa gåtor, utföra utmaningar och samarbeta för att slutföra uppgifterna.


Resultat:

Deltagarna: upplevde ökat engagemang och samhörighet när de arbetade tillsammans för att övervinna utmaningarna.

Företaget: samlade in feedback från deltagarna om evenemanget, vilket gav dem insikter i vad som fungerade och vad som kunde förbättras inför framtida evenemang.

Evenemanget: blev en samtalsstarter, och deltagarna delade sina upplevelser på sociala medier, vilket ökade företagets synlighet.

Fallstudie 2: Konferensapplikation med Leaderboard

Många företagskonferenser implementerar nu spelifiering för att förbättra deltagarnas upplevelse och uppmärksamhet. Låt oss titta på ett exempel från en konferens som heter TechConnect.

Hur det fungerade:

TechConnect introducerade en konferensapplikation som innehöll spelinslag som poängsystem och ledartavlor. Deltagarna tjänade poäng genom att delta i sessioner, ställa frågor och nätverka med andra deltagare. Avslutningsvis visades de med flest poäng på en ledartavla på storbildsskärmar i konferensområdet.

Resultat:

Deltagarna: blev mer aktiva och engagerade sig i konferensen för att tjäna poäng och tävla om toppositioner på ledartavlan.

TechConnect: samlade in data om vilka sessioner och aktiviteter som var mest populära bland deltagarna, vilket hjälpte dem att anpassa framtida konferenser.

Konferensen: blev mer interaktiv och livlig när deltagarna började samarbeta och tävla om poäng.

Fallstudie 3: Användning av Augmented Reality (AR) vid en produktlansering

Produktlanseringar är en avgörande händelse för många företag. Ett företag som använde spelifiering och augmented reality vid en produktlansering var XYZ Tech.

Hur det fungerade:

XYZ Tech utvecklade en AR-app som lät deltagarna skanna produktemballaget för att avslöja dold information och utmaningar. Genom att slutföra dessa utmaningar tjänade deltagarna rabatter och priser.

Resultat:

Deltagarna: var aktivt engagerade i produktlanseringen genom att använda AR-appen, och de var mer benägna att dela sina upplevelser på sociala medier.

Företaget: samlade in data om hur deltagarna interagerade med produkten och appen, vilket hjälpte dem att förbättra sin marknadsföringsstrategi.

Produktlanseringen: blev en minnesvärd händelse som satte företagets produkt i fokus.

Implementering av spelifiering i dina egna evenemang

Nu när vi har sett exempel på hur spelifiering har förändrat evenemang är det dags att överväga hur du kan implementera denna metod i dina egna arrangemang:

Tydliga mål: Identifiera tydliga mål för din spelifieringsstrategi. Vad vill du uppnå? Ökat engagemang, insamling av data eller något annat?

Välj rätt element: Fundera på vilka spilelement som bäst passar ditt evenemang och dina mål. Det kan vara poängsystem, belöningar, tävlingar eller andra element.