ATT FÖRVERKLIGA DRÖMMEN: FRÅN IDÉ TILL VERKLIGHET!

Foto: Stock
Text: Isa Ellman


Att gå från idé till verklighet kan vara klurigt, och många kommer aldrig vidare från den kreativa idéutvecklingen vilket gör att många bra idéer går förlorade. Hur ska man då göra för att förverkliga drömmen? I den här artikeln ger vi dig några goda råd på vägen!

Att inte veta hur man ska gå tillväga för att förverkliga sina idéer kan för många vara svårt. Det är inte konstigt, för att faktiskt ta sina tankar och idéer från pappret och sjösätta dem kräver både tid och noggrann planering. Det krävs att du vet vad ditt mål är, vad du strävar efter, och vilka personer som kan tänkas dra nytta av din idé.

Ha en tydlig vision


Det krävs att du har en tydlig vision och tanke bakom din idé; detta är särskilt viktigt för att du inte ska lägga pengar eller onödig planeringstid på något som sedan visar sig vara orealistiskt, eller inte alls i de banor du tänkt dig. Det är inget fel, snarare bara positivt, att i idéstadiet spåna fritt och brainstorma brett, men när du funnit din idé behöver du alltså specificera den så att din framtidsvision och målsättning blir tydlig! Det är även viktigt att fråga sig ifall idén och visionen är rimlig, gör därför upp en plan för både tid, budget och andra resurser.

Kill your darlings


Det är viktigt att våga testa sina kreativa gränser! Du kommer förmodligen inte komma på den självklara lösningen på första försöket, och din ursprungliga idé kommer säkerligen förändras flera gånger innan du kommer fram till ett slutgiltigt koncept. Det är viktigt att våga “kill your darlings” som man brukar säga; våga lämna en tanke du var stensäker skulle fungera från början om det i idéstadiet visar sig finnas andra aspekter som verkar mer lovande! Det är också bra att undersöka ifall marknaden efterfrågar din idé, vare sig ifall det är en lösning på ett problem eller ett nytt innovativt koncept. Om det inte finns något intresse, löper du risk för  att din idé faller platt trots noggrann planering.

Bygg ett starkt team


Vare sig din idé är liten eller stor, krävs det att du har ett starkt team av människor som tillsammans kan arbeta med att förverkliga drömmen. Omge dig med inspirerande och kreativa personer som har olika kvaliteter och erfarenheter att dela med sig av för att lyfta projektet, för att tillsammans kunna komplettera varandra för att skapa ett riktigt bra teamwork. Det är också viktigt att ha folk i sin närhet som kanske kan hjälpa dig sprida ditt nya koncept eller projekt, därför är det bra att ha arbetat upp ett gott nätverk av kontakter i branschen!

Kommunicera utanför din bubbla


Vi lever i en digitaliserad värld idag, och det vore fel att inte utnyttja det till fullo när det kommer till att kommunicera ut sitt budskap. Tänk utanför boxen; kommunicera utanför din bubbla! Det är viktigt att utforma och anpassa din kommunikation på ett sätt så att mottagaren förstår och blir intresserad. Använd dig av dina tekniska förutsättningar; tekniken och människors beteenden utvecklas och förändras av omvärlden snabbare än någonsin förr, så häng med på vad som är populärt och “inne” för stunden. Kanske passar ditt sätt att marknadsföra ditt projekt bäst på sociala medier? Håll dig uppdaterad!

 

Kom ihåg att verkställa en idé inte är någon dans på rosor; det är okej att misslyckas, det är bara att tänka om och försöka igen en gång till!

Går du i tankar om att förverkliga en dröm? Få verktygen att utveckla din idé till ett koncept och lär dig realisera ditt event på Innovative Event Management;